550. فوق لیسانس مهندسی عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس مهندسی عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : مهندسی عمران
سابقه : 116
رتبه دار : خیر
توضیحات : این مبلغ برای مدت چهارسال می باشد.
قیمت : 12,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : اسماعیل رضایی
شماره تماس : 09125611163
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 550
کد آگهی : 1517307951500

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت