569. لیسانس کشاورزی نیازه

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس کشاورزی نیازه


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : کشاورزی نیازه
سابقه : 39
رتبه دار : خیر
توضیحات : لیسانس کشاورزی با حداقل 3 سال بیمه در 4 سال اخیر مورد نیازه

قیمت : 1,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شهبازی
شماره تماس : 09190395024
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 569
کد آگهی : 1518103962349

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت