570. لیسانس برق

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق
سابقه : 40
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 4,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : کاظمی
شماره تماس : 09104769544
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 570
کد آگهی : 1518106132516

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت