573. لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
سابقه : 0
رتبه دار : خیر
توضیحات : دارای مدرک لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات بدون سابقه کار و بدون رتبه
قیمت : 3,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : آرش
شماره تماس : 09141249656
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 573
کد آگهی : 1518538931522

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت