576. لیسانس معدن

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس معدن


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : معدن
سابقه : 84
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 8,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : قلعه نویی
شماره تماس : 09913713721
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 576
کد آگهی : 1518933689523

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت