586. لیسانس مکانیک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مکانیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مکانیک
سابقه : 36
رتبه دار : بلی
توضیحات : مکانیک 3 سال رتبه دار تاسیسات
قیمت : 6,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : ثبت پارس
شماره تماس : 02122881235
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 586
کد آگهی : 1519454220530

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت