588. لیسانس مهندسی مکانیک یا مهندسی شیمی

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی مکانیک یا مهندسی شیمی


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی مکانیک یا مهندسی شیمی
سابقه : 84
رتبه دار : خیر
توضیحات : نیاز به مدرک مهندسی مکانیک یا مهندسی شیمی جهت رتبه بندی نفت و گاز
قیمت : 3,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : محمدرضا
شماره تماس : 09120622939
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 588
کد آگهی : 1519463418533

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت