599. فوق لیسانس نرم افزار

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس نرم افزار


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : نرم افزار
سابقه : 60
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 3,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : فخاری
شماره تماس : 09378408504
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 599
کد آگهی : 1519661988537

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت