606. لیسانس عمران

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 156
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 50,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : امیر فارغی
شماره تماس : 09150527917
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 606
کد آگهی : 1520278926544

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت