614. لیسانس کشاورزی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس کشاورزی


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : کشاورزی
سابقه : 72
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 6,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : محسنی
شماره تماس : 09397722763
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 614
کد آگهی : 1520366479387

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت