616. لیسانس برق

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق
سابقه : 123
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 6,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حمیدیان
شماره تماس : 09367722763
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 616
کد آگهی : 1520366911387

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت