617. لیسانس شیمی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس شیمی


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : شیمی
سابقه : 84
رتبه دار : بلی
توضیحات : کارشناس شیمی فقط جهت امتاز آوری آماده واگذاری
قیمت : 11,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : پاکزاد
شماره تماس : 09905338681
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 617
کد آگهی : 1520408720530

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت