631. لیسانس مکانیک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مکانیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مکانیک
سابقه : 38
رتبه دار : بلی
توضیحات : نیاز به مهندس مکانیک 3سال رتبه دار برای سمت پرسنل

قرارداد 2ساله به همراه سلب مسئولیت محضری

تماس و تلگرام لطفا
قیمت : 0 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شهبازی
شماره تماس : 09190395024
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 631
کد آگهی : 1520782148349

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت