635. فوق لیسانس برق

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : برق
سابقه : 100
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 12,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : Hasan
شماره تماس : 09163019250
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 635
کد آگهی : 1522559308556

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت