644. فوق لیسانس مهندس معدن

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس مهندس معدن


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : مهندس معدن
سابقه : 50
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حسن زاده
شماره تماس : 09331038539
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 644
کد آگهی : 1523271739406

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت