1099. 5 آب - 5 کشاورزی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

رتبه 5 آب - 5 کشاورزی


مشخصات رتبه
نوع : مسئولیت محدود
رشته : آب - کشاورزی
پایه : 5 - 5
شهر : اردبیل
سال اخذ رتبه : 1396
توضیحات :
قیمت : 27,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : برجی
شماره تماس : 09123770158
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 1099
کد آگهی : 1541944131387

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت