1550. 1 ساختمان - 2 تاسیسات و تجهیزات - 5 راه و ترابری

3.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

رتبه 1 ساختمان - 2 تاسیسات و تجهیزات - 5 راه و ترابری


مشخصات رتبه
نوع : سهامی خاص
رشته : ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - راه و ترابری
پایه : 1 - 2 - 5
شهر : تهران
سال اخذ رتبه : 1397
توضیحات :
قیمت : 0 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شریف
شماره تماس : 09036096944
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 1550
کد آگهی : 1560669722812

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت