1664. 5 آب - 5 ساختمان

3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

رتبه 5 آب - 5 ساختمان


مشخصات رتبه
نوع : سهامی خاص
رشته : آب - ساختمان
پایه : 5 - 5
شهر : مشهد
سال اخذ رتبه : 1396
توضیحات :
قیمت : 38,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : نجفی
شماره تماس : 09112267175
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 1664
کد آگهی : 1563936626844

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت