1676. 5 ساختمان - 5 تاسیسات و تجهیزات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

رتبه 5 ساختمان - 5 تاسیسات و تجهیزات


مشخصات رتبه
نوع : مسئولیت محدود
رشته : ساختمان - تاسیسات و تجهیزات
پایه : 5 - 5
شهر : شهرستان
سال اخذ رتبه : 1397
توضیحات : بدون کارکرد و بدهی مالیاتی دارای وکالت مهندس ۱۵ ماه
کارتکس ۳ سال وسه ماه
قیمت : 38,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : نجفی
شماره تماس : 09112267175
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 1676
کد آگهی : 1564042672844

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت