5 آب

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

رتبه 5 آب


جزییات رتبه:
نوع : مسئولیت محدود
رشته : آب
پایه : 5
شهر : رشت
سال اخذ رتبه : 1393
قیمت : 17,000,000 تومان
نام آگهی دهنده : سلیمانی
شماره تماس : 091254582
توضیحات : تستستستستست
کد آگهی : 142964261942

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت