1802. 3 آب - 2 ساختمان

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

رتبه 3 آب - 2 ساختمان


مشخصات رتبه
نوع : سهامی خاص
رشته : آب - ساختمان
پایه : 3 - 2
شهر : تهران
سال اخذ رتبه : 1394
توضیحات : خرید مدرک
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : سارا نادری
شماره تماس : 09197573829
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 1802
کد آگهی : 15693941731094

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت