112. 5 آب - 5 ساختمان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

رتبه 5 آب - 5 ساختمان


مشخصات رتبه
نوع : مسئولیت محدود
رشته : آب - ساختمان
پایه : 5 - 5
شهر : تهران
سال اخذ رتبه : 1394
توضیحات :
قیمت : 28,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شادمنش
شماره تماس : 09381751555
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 112
کد آگهی : 143660850242

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت