2546. 5 آب - 5 ساختمان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

رتبه 5 آب - 5 ساختمان


مشخصات رتبه
نوع : سهامی خاص
رشته : آب - ساختمان
پایه : 5 - 5
شهر : ش
سال اخذ رتبه : 0000
توضیحات : رتبه آب و ساختمان سهامی خاص دارای اعتبار 2.2 سال آماده واگذاری میباشد
09308581087
قیمت : 47,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : ساحل سامان
شماره تماس : 09308581087
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2546
کد آگهی : 1586777303712

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت