2482. شرکت مسئولیت محدود

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

شرکت مسئولیت محدود


مشخصات
نوع شرکت : مسئولیت محدود
سال ثبت : 1394
محل ثبت : اردبیل
کد اقتصادی : دارد
قیمت : 60,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : رنجبر
شماره تماس : 09129429603
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2482
کد آگهی : 15836540181296

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت