2484. شرکت مسئولیت محدود

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

شرکت مسئولیت محدود


مشخصات
نوع شرکت : مسئولیت محدود
سال ثبت : 1397
محل ثبت : استان تهران
کد اقتصادی : ندارد
قیمت : 3,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : سعید بیگی
شماره تماس : 09353766173
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2484
کد آگهی : 15838458161297

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت