2943. شرکت مسئولیت محدود

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

شرکت مسئولیت محدود


مشخصات
نوع شرکت : مسئولیت محدود
سال ثبت : 1398
محل ثبت : تهران
کد اقتصادی : ندارد
قیمت : 2,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : فرجی
شماره تماس : 09333768453
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2943
کد آگهی : 15901658911128

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت