2945. شرکت سهامی خاص

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

شرکت سهامی خاص


مشخصات
نوع شرکت : سهامی خاص
سال ثبت : 1396
محل ثبت : تهران
کد اقتصادی : دارد
قیمت : 12,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : فرجی
شماره تماس : 09333768453
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2945
کد آگهی : 15901668391128

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت